W dniach 22-23 kwietnia w hub:raum przy ul. Przemysłowej 12 odbędzie się Smart City Hackaton. Jego celem będzie uruchomienie platformy, która umożliwi łatwe zdobywanie informacji o nowych przedsięwzięciach i inicjatywach oraz angażowanie się w udoskonalanie  unowocześnianie miasta.

Smart City Hackathon to wydarzenie skierowane do specjalistów z branży IT, którzy chcą mieć realny wpływ na polepszenie jakości życia w Krakowie oraz osób zainteresowanych aspektami edukacyjnymi i społecznymi w obrębie inteligentnego miasta. W Hackathonie mogą brać udział zespoły, które wcześniej zarejestrują się i zgłoszą uczestnictwo przed rozpoczęciem wydarzenia. Uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne. Wygrywa drużyna, która zaprojektuje i wykona najlepszy projekt pod względem kryteriów ustalonych przez jury.

Celem Hackathonu jest uruchomienie platformy, która będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i krakowskich firm związane z łatwym dostępem do innowacyjnych inicjatyw miejskich. Platforma będzie połączeniem serwisu informacyjno – edukacyjnego z możliwością wspierania (dotowania przez mieszkańców i firmy) projektów z obszaru szeroko rozumianego smart city realizowanych w mieście.

Będzie atrakcyjna szczególnie dla:

• liderów prowadzących inicjatywy portal umożliwia zgłoszenie inicjatywy, pozyskanie na jej rzecz wolontariuszy, środków, partnerów i mentorów.

• wolontariuszy i potencjalnych wolontariuszy portal umożliwi łatwiejsze zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności poprzez łatwy i atrakcyjny dostęp do realizowanych w mieście projektów o charakterze edukacyjno – społecznym.

• firm i inwestorów portal umożliwia łatwy przegląd lokalnych projektów i inicjatyw oraz proste i przyjazne dotowanie tych najbardziej atrakcyjnych i zgodnych z polityką CSR firm (np.wg. mechanizmu “one click donation”).

• przedstawicieli nauki i administracji publicznej możliwość łatwego zasilania pomysłami i wiedzą ekspercką prowadzonych w mieście inicjatyw oraz transfer wiedzy między projektami poprzez mentoring i konsultację.

• przedstawicieli administracji publicznej szybki dostęp do informacji o potrzebach lokalnych społeczności edukacyjnych oraz możliwość integrowania działań z polityką rozwoju miasta. Serwis może też promować dodatkowo prowadzone przez Miasto akcje społeczne i kulturalne oraz zbierać informacje o potrzebach mieszkańców.

Organizatorem jest organizacja Innovators’ Bridge w ramach projektu Smart City Kraków.

 

 

RelatedPost